จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า แอร์ตู้ตั้ง ออกแบบท่อดักท์ ติดตั้งท่อลมแอร์ ติดตั้งแอร์ระบบน้ำเย็น รับเหมาระบบปรับอากาศ kservice99@gmail.com Tel. 080-0719145
ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
คอล์ยน้ำเย็น TRANE
K.S.AIRCOOL CO.,LTD. TEL.080-0719145
ขอใบเสนอราคา งานระบบ ราคาแอร์ ส่งรายการแอร์รุ่น ยี่ห้อ
Email : kservice99@gmail.com
เครื่องปรับอากาศ Trane
Duct type ILLUSION 5-20 Tons ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons แอร์ตู้ตั้ง แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แยกส่วน Unitary Odyssey แยกส่วน RAUP/TTV Package ตู้ตั้งพื้น ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แอร์คอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า PACKAGE WATER COOLED
แยกส่วน คอยล์เปลือยต่อท่อลม Package watercool BDHA คอยล์น้ำเย็น BDVA ต่อท่อลมระบบน้ำเย็น


เครื่องปรับอากาศ  TRANE Unirary Odyssey R22 สำหรับต่อท่อลม
สนใจสินค้าและสอบถามงานติดตั้ง Tel. 080-0719145 Email. Kservice99@gmail.com สินค้าบางรุ่นสั่งผลิต 45 วัน
 
Split System 6-20 Tons
Light Commercial TTA/TTH/TWE
Series R407C, 50 Hz
 
เครื่องปรับอากาศ  TRANE RAUP/TTV สำหรับต่อท่อลม

Large Commercial
Split System 23-55 Tons
RAUP/TTV Series 50 Hz

 
 
ออกแบบและติดตั้งระบบท่อลมแอร์ โดย บริษัท เค.เอส.แอร์คูล จำกัด งานระบบแอร์แยกส่วน TRANE RAUP/TTV ระบบงานท่อดักท์ ระบบไฟฟ้าควบคุม AHU ออกแบบความเย็นที่ได้ 12 องศา
 

 

BUYSALE.IN.TH ซื้อ-ขาย แอร์ เปิดวันจันทร์ - เสาร์ 08.30 - 17.30 น.
BY K.S.AIRCOOL CO.,LTD.
Buysale air ,
Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
44/261 soi Vipavadee rangsit  41 Yaek 1 Vipavadee rangsit  Road,  SikanDonmuang, Bangkok 10210

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.