เครื่องปรับอากาศ ออกแบบท่อลม ติดตั้งท่อลมแอร์ รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า แอร์ตู้ตั้ง รับเหมาระบบปรับอากาศ
ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
เครื่องปรับอากาศ Trane | Duct type ต่อท่อลม Split System 23 - 55 Tons
Duct type ILLUSION 5-20 Tons ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons แอร์ตู้ตั้ง แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แยกส่วน Unitary Odyssey แยกส่วน RAUP/TTV Package ตู้ตั้งพื้น ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แอร์คอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า PACKAGE WATER COOLED
แยกส่วน คอยล์เปลือยต่อท่อลม Package watercool BDHA คอยล์น้ำเย็น BDVA ต่อท่อลมระบบน้ำเย็น
 เครื่องปรับอากาศ  TRANE
เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม Split System 23 - 55 Tons รุ่น LARGE  Commercial
Large Commercial Split System 23-55 Tons RAUP/TTV Series 50 Hz

® แคตตาล็อก
เครื่องปรับอากาศ เทรน แบบเดินท่อลม รุ่น LARGE  Commercial RAUP/TTV Series 50 Hz
MODEL 
BTU. 
CFM
PRICE
 RAUP-250/TTV250 
278,000
7760
364014
 RAUP-300/TTV250 
320,000
7760
403818
 RAUP-300/TTV300 
333,000
9240
432066
 RAUP-400/TTV300 
388,000
9240
534358
 RAUP-400/TTV400 
421,000
12120
568598
 RAUP-500/TTV400 
504,000
12120
667573
 RAUP-500/TTV500 
541,000
15130
705130
 RAUP-600/TTV500 
622,000
15130
791497
 RAUP-600/TTV600 
658,000
18080
850543
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี ชิ้นส่วนอื่น 1 ปี
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%เรียบร้อยแล้ว
ติดต่อสอบถามงานติดตั้ง Tel.080-0719145 , 089-089-7749 kservice99@gmail.com
 
 
 

 

BY K.S.AIRCOOL CO.,LTD.
Buysale air ,
Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
44/261 soi Vipavadee rangsit  41 Yaek 1 Vipavadee rangsit  Road,  SikanDonmuang, Bangkok 10210

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.