จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า แอร์ตู้ตั้ง ออกแบบท่อดักท์ ติดตั้งท่อลมแอร์ ติดตั้งแอร์ระบบน้ำเย็น รับเหมาระบบปรับอากาศ kservice99@gmail.com Tel. 080-0719145
ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
คอล์ยน้ำเย็น TRANE
คอยล์น้ำเย็น BDVA
K.S.AIRCOOL CO.,LTD. TEL.080-0719145
Email. kservice99@gmail.com
 


เครื่องปรับอากาศ แอร์แคเรียร์
air carrier แอร์แคเรียร์ แอร์แคเรียต่อท่อลม แอร์แคเรียระบบน้ำเย็น คอยล์เปลือย ฝังฝ้า ซ่อนฝ้า
คลิ๊กเพื่อดูราคา
เครื่องเป่าลมเย็นและเครื่องส่งลมเย็น
(Fan Coil Unit – FCU and Air Handling Unit - AHU) แบบคอยล์น้ำ


42VDT-W
FCU คอยล์น้ำ แบบเป่า free blow
download catalog
40VCT-W
FCU คอยล์น้ำ Cassette Type เป่าลม 4 ทิศทาง
download catalog
     
42CB-W
FCU คอยล์น้ำ แบบคอยล์เปลือยซ่อนฝ้า ต่อคอท่อลมสั้น เสียงเบา
download catalog
     
42CH-B-W
FCU คอยล์น้ำ แบบคอยล์เปลือยซ่อนฝ้า ต่อท่อลมยาวขึ้น
download catalog
     
40LAS-W
AHU คอยล์น้ำเย็นเป็นแบบต่อท่อลม standard unit ขนาด 1,600 – 5,000 cfm
download catalog
     
42CHSW
FCU คอยล์น้ำ แฟนคอยล์ต่อท่อลมไกล
download catalog
     
40RBW
เครื่องส่งลมเย็นชนิด
คอยล์น้ำเย็นต่อท่อลม
ขนาด 3,000 – 13,700 cfm
download catalog
     
39L
AHU คอยล์น้ำแบบต่อท่อลม แบบกึ่ง standard ผนัง single skin ขนาด 3,000 – 18,000 cfm
download catalog
     
     
39G
AHU คอยล์น้ำแบบต่อท่อลม แบบสั่งทำ modular unit ผนัง double skin สามารถเลือกสั่ง configuration การวางเครื่องแบบต่าง ๆ ได้ ขนาด 900 – 43,000 cfm
download catalog
 


เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
40VCT
Cassette Type เป่าลม 4 ทิศทาง
download catalog
42CB
รุ่นต่อท่อลม คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดาน เสียงเบา ต่อท่อลมสั้น
download catalog
42CHT
รุ่นต่อท่อลม คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลมได้ไกลขึ้น
download catalog
 
40QBT
รุ่นตู้ตั้งพื้นขนาด 33,000 - 60,000 btu/h
download catalog
40QB / 40QD
รุ่นตู้ตั้งพื้นขนาด 36,000 - 150,000 btu/h
download catalog
 
40LAS-X
รุ่นต่อท่อลม ตัวเครื่องมี casing ขนาด 36,000 - 98,000 btu/h
download catalog
40RBX
เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลม ขนาดใหญ่ 3,000 – 13,000 cfm
download catalog
 
07TD
คอนเดนซิ่ง แบบระบายความด้วยน้ำ ขนาด 12,000 – 60,000 btu/h
download catalog
38LB
คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง 
36,000 – 150,000 btu/h 
พัดลมคอนเดนเซอร์สามารถ
กลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง
download catalog
 
38ASC
คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง 140,000 – 300,000 btu/h เป็นลักษณะสองชุดคอมเพรสเซอร์ อยู่ใน casing เดียวกัน
download catalog
38AE
คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดใหญ่ 120,000 – 600,000 btu/h
download catalog
   
 
 
 

 

BUYSALE.IN.TH ซื้อ-ขาย แอร์
BY K.S.AIRCOOL CO.,LTD.
Buysale air ,
Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.