แอร์ดักท์ เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์
แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า รับเหมาระบบปรับอากาศ Air duct
K.S.AIRCOOL CO.,LTD. TEL.080-0719145
Email. kservice99@gmail.com
 


เครื่องปรับอากาศ แอร์แคเรียร์
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier CHILLED WATER DUCTED TYPE
40LAS-W 42CHSW 40RBW 40VCT-W
MODEL
BTUH
ELEC.SUPPLY
COMPTYPE
ราคาเครื่อง
40LAS004W
48950
220v
 
21507
40LAS006W
63740
220v
 
23219
40LAS007W
81490
220v
 
37450
40LAS009W
102030
220v
 
40339
40LAS0012W
131010
220v
 
52216
40LAS0015W
154160
220v.
 
59831
42CHS004W2RO
13000
220v.
 
6420
42CHS004W3RO
16230
220v.
 
7169
42CHS006W2RO
20120
220v.
 
7490
42CHS006W3RO
22970
220v.
 
8346
42CHS008W3RO
28810
220v.
 
9202
42CHS008W4RO
32790
220v.
 
10058
42CHS010W3RO
32720
220v.
 
10486
42CHS010W4RO
39420
220v.
 
11128
42CHS012W3RO
39560
220v.
 
12626
42CHS012W4RO
48050
220v.
 
13375
42CHS014W3RO
45390
220v.
 
14659
42CHS014W4RO
53430
220v.
 
15729
42CHS016W3RO
51830
220v.
 
14873
42CHS016W4RO
58840
220v.
 
15943
42CHS020W3RO
63990
220v.
 
17334
42CHS020W4RO
75770
220v.
 
18404
40RBW012-3
128200
380v.
 
55640
40RBW015-3
162710
380v.
 
71048
40RBW018-3
191450
380v.
 
73295
มี BTU ถึง 518000 BTU สอบถาม       kservice99@gmail.com
 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ต่อท่อลม
38LB/LF series CDU 38ASC CDU 38AE CDU 40RBX AHU
MODEL
BTUH
EER
ELEC.SUPPLY
COMPTYPE
ราคาเครื่อง
38LB012SC / 40RBX010
120,000
STD
380V
SCROLL
129112
38LB015SC / 40RBX015
150,000
STD
380V
SCROLL
174932
38ASC140 / 40RBX015
150,000
STD
380V
SCROLL
178020
38ASC200 / 40RBX020
200,000
STD
380V
SCROLL
228847
38ASC240 / 40RBX025
240,000
STD
380V
SCROLL
260144
38ASC300 / 40RBX030
300,000
STD
380V
SCROLL
332170
38AE020 / 40RBX020
200,000
STD
380V
SEMI
313058
38AE025 / 40RBX025
280,000
STD
380V
SEMI
361799
38AE030 / 40RBX030
310,000
STD
380V
SEMI
414462
38AE040 / 40RBX040
388,000
STD
380V
SEMI
475722
38AE050 / 39LD31-4/14x
529,000
STD
380V
SEMI
695555
38AE060 / 39LD35-6/14x
648,000
STD
380V
SEMI
1007084
 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier แบบแยกส่วนแขวนต่อท่อลม DUCTED SPLIT  / catalog
MODEL
BTUH
EER
ELEC.
COMP
ราคาเครื่อง
38LB060SC / 40LAS006X
60,000
STD
380V
SCROLL
61,080
38LB007SC / 40LAS007X
78,000
STD
380V
SCROLL
85,091
38LB009SC / 40LAS009X
98,000
STD
380V
SCROLL
99,025
38LB012SC / 40LAS012X
120000
STD
380V
SCROLL
124778
38LB015SC / 40LAS015X
150000
STD
380V
SCROLL
162900
 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier ซ่อนในฝ้าเพต่อท่อลม DUCTED CONCEAL / catalog
CONDENSING
FANCOIL
BTU
ELEC.
ราคาเครื่อง
38RGT012R110
42CHT004
12283
220V
17034
38RGT018R110
42CHT006
18084
220V
18010
38RGT018S110
42CHT006
18048
220V
23731
38RGT024R110
42CHT008
24225
220V
25054
38RGT024S110
42CHT008
24225
220V
28527
38RGT030R110
42CHT010
30026
220V
31008
38RGT030S110
42CHT010
30026
220V
32414
38RGT033R110
42CHT010
33096
220V
31752
38RGT033S110
42CHT010
33096
220V
32827
38RGT033S130
42CHT010
33096
380V
34150
38RGT036R110
42CHT012
36167
220V
35639
38RGT036S110
42CHT012
36167
220V
36463
38RGT036S130
42CHT012
36167
380V
37789
38RGT040S110
42CHT014
40262
380V
41179
38RGT040S130
42CHT014
40262
380V
42419
38RGT048S130
42CHT016
48000
380V
46058
38RGT060S130
42CHT020
60000
380V
52755
 
แอร์ CARRIER รุ่นคอยเปลือยแขวนซ่อนในฝ้าเพดาน / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
EER
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RE012G2 / 42CB004G
13,307
9.60
220
Rotary
17,516
38RE018G2 / 42CB006G
19,107
9.60
220
Rotary
21,469
38RE018SCG2 / 42CB004G
19,107
9.60
220
Scroll
24,792
38RE024G2 / 42CB008G
25,249
9.60
220
Rotary
25,600
38RE024SCG2 / 42CB008G
25,249
9.60
220
Scroll
29,194
38RE033G2 / 42CB010G
33,096
9.60
220
Rotary
34,583
38RE033SCG2 / 42CB010G
33,096
9.60
220
Scroll
35,571
38RE033SCTG2 / 42CB010G
33,096
9.60
380
Scroll
37,009
38RE036G21 / 42CB012G
36,167
9.60
220
Rotary
37,547
38RE036BSCG21 / 42CB012G
36,167
9.60
220
Scroll
38,446
38RE036SCG21 / 42CB012G
36,167
9.60
380
Scroll
39,793
38RE048SC / 42CH016LX3
48,000
STD
380
Scroll
48,147
38RE060SC / 42CH020LX3
60,000
STD
380
Scroll
55,243
 
แอร์ CARRIER รุ่น ฝังฝ้า แบบ CASSETTE 4 ทิศทาง / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
EER
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RE018G2 / 40KMT020X
19,107
10.00
220
Rotary
39,344
38RE018SCG2 / 40KMT020X
19,107
10.00
220
Scroll
42,668
38RE024G2 / 40KMT030X
25,249
10.00
220
Rotary
45,183
38RE024SCG2 / 40KMT030X
25,249
10.00
220
Scroll
48,776
38RE030G2 / 40KMT030X
30,026
9.60
220
Rotary
50,123
38RE030SCG2 / 40KMT030X
30,026
9.60
220
Scroll
51,560
38RE036G21 / 40KMT040X
36,167
9.60
220
Rotary
57,040
38RE036BSCG21 / 40KMT040X
36,167
9.60
220
Scroll
48,955
38RE036SCG21 / 40KMT040X
36,167
9.60
380
"
59,285
38RE040BSCG21 / 40KMT040X
40,944
9.60
220
"
61,531
38RE040SCG21 / 40KMT040X
40,944
9.60
380
"
62,878
38RE048SC / 40KMT050X
48,000
STD
380
"
69,166
38RE060SC / 40KMT060X
52,000
STD
380
"
76,532
แอร์ CARRIER รุ่นตู้ตั้งพื้น / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RE036G21 / 40QB036
36,000
220
ROTARY
42,668
38RE036BSCG21 / 40QB036
36,000
220
Scroll
43,566
38RE036SCG21 / 40QB036
36,000
380
Scroll
44,913
38LB048SC / 40QB048
48,000
380
Scroll
55,782
38LB060SC / 40QB060
60,000
380
Scroll
63,777
38LB007SC / 40QB080
78,000
380
Scroll
93,420
38LB009SC / 40QB120
98,000
380
Scroll
108,870
38LB012SC / 40QB120
120,000
380
Scroll
121,445
38LB015SC / 40QB150
150,000
380
Scroll
164,382
 
แอร์ CARRIER รุ่นตั้ง / แขวน รีโมท มีสาย - สวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5 / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38TSR0125E / 42VE0045SWP
13,587
220
Rotary
18,684
38TSR0185E1 / 42VE0065S1WP
17,810
220
"
26,768
38RE0125X / 42VE004WP
12,736
220
"
21,558
38RE0185X / 42VE006WP
19,037
220
"
28,475
38RE018SC5X / 42VE006WP
20,309
220
Scroll
32,607
38RE0255X / 42VE008WP
25,997
220
Rotary
33,865
38RE025SC5X / 42VE008WP
26,143
220
Scroll
36,919
38RE030SC5X / 42VE010WP
32,308
220
"
40,332
38RE033SC5X / 42VE0101WP
35,559
220
"
45,093
38RE033SCT5X / 42VE0101WP
35,419
380
"
47,249
38RE036BSC5X / 42VE012WP
36,477
220
"
47,069
38RE036SC5X / 42VE012WP
36,365
380
"
48,416
38RE040BSC5X / 42VE014WP
40,944
220
"
52,459
38RE040SC5X / 42VE014WP
40,855
380
"
54,255
แอร์ CARRIER รุ่นตั้ง / แขวน รีโมท ไร้สาย - สวิง / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RE012G2 / 42FAT004X
13,307
220
Rotary
20,900
38RE018G2 / 42FAT006X
19,107
220
"
25,780
38RE018SCG2 / 42FAT006X
19,107
220
Scroll
29,104
38RE024G2 / 42FAT008X
25,249
220
Rotary
30,451
38RE024SCG2 / 42FAT008X
25,249
220
Scroll
34,044
38RE030G2 / 42FAT010X
30,026
220
Rotary
36,649
38RE030SCG2 / 42FAT010X
30,026
220
Scroll
38,086
38RE033G2 / 42FAT011X
33,096
220
Rotary
38,176
38RE033SCG2 / 42FAT011X
33,096
220
Scroll
39,164
38RE033SCTG2 / 42FAT011X
33,096
380
"
40,602
38RE036G21 / 42FAT012X
36,167
220
Rotary
42,757
38RE036BSCG21 / 42FAT012X
36,167
220
Scroll
43,656
38RE036SCG21 / 42FAT012X
36,167
380
"
45,003
38RE040BSCG21 / 42FAT014X
40,944
220
"
47,878
38RE040SCG21 / 42FAT014X
40,944
380
"
49,225
38RE048SC / 42FAT016X
48,000
380
"
54,435
38RE060SC / 42FAT020X
60,000
380
"
61,351
แอร์ CARRIER รุ่นตั้ง / แขวน รีโมท มีสาย - สวิง / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RE012G2 / 42VD0041
13,307
220
Rotary
20,031
38RE018G2 / 42VD0061
19,107
220
"
25,331
38RE018SCG2 / 42VD0061
19,107
220
Scroll
28,655
38RE024G2 / 42VD008
25,249
220
Rotary
29,553
38RE024SCG2 / 42VD008
25,249
220
Scroll
33,146
38RE030G2 / 42VD010
30,026
220
Rotary
35,571
38RE030SCG2 / 42VD010
30,026
220
Scroll
37,009
38RE033G2 / 42VD0101
33,096
220
Rotary
37,098
38RE033SCG2 / 42VD0101
33,096
220
Scroll
38,086
38RE033SCTG2 / 42VD0101
33,096
380
"
39,524
38RE036G21 / 42VD012
36,167
220
Rotary
41,679
38RE036BSCG21 / 42VD012
36,167
220
Scroll
42,578
38RE036SCG21 / 42VD012
36,167
380
"
43,925
38RE040BSCG21 / 42VD014
40,944
220
"
46,800
38RE040SCG21 / 42VD014
40,944
380
"
48,147
38RE048SC / 42VD016DX
48,000
380
"
53,357
38RE060SC / 42VD020DX
60,000
380
"
60,274
แอร์ CARRIER รุ่นตั้ง / แขวน รีโมท มีสาย - สวิง free blow สารทำความเย็น R-407C / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RF018SC / 42VE006WP
19,107
220
Scroll
36,380
38RF025SC / 42VE008WP
25,249
220
Scroll
41,051
38RF030SC / 42VE010WP
30,026
220
Scroll
45,273
38RF033SC / 42VE0101WP
33,096
220
Scroll
50,482
38RF033SCT / 42VE0101WP
33,096
380
Scroll
52,818
38RF036BSC / 42VE012WP
36,167
220
Scroll
53,447
38RF036SC / 42VE012WP
36,167
380
Scroll
53,716
38RF040BSC / 42VE014WP
40,944
220
Scroll
58,747
38RF040SC / 42VE014WP
40,944
380
Scroll
60,543
38RF048SC / 42VE016DX
48,000
380
Scroll
59,465
38RF060SC / 42VE020DX
60,000
380
Scroll
66,471

 

BUYSALE.IN.TH ซื้อ-ขาย แอร์
BY K.S.AIRCOOL CO.,LTD.
Buysale air ,
Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.