เครื่องปรับอากาศ แอร์ระบบน้ำ แอร์ตั้งแขวน รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า แอร์ตู้ตั้ง รับเหมาระบบปรับอากาศ
ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
Package watercool
เครื่องปรับอากาศ Trane | คอล์ยน้ำ คอยล์น้ำเย็น แอร์ระบบน้ำเย็น AHU BDVA
Duct type ILLUSION 5-20 Tons ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons แอร์ตู้ตั้ง แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แยกส่วน Unitary Odyssey แยกส่วน RAUP/TTV Package ตู้ตั้งพื้น ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แอร์คอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า PACKAGE WATER COOLED
แยกส่วน คอยล์เปลือยต่อท่อลม Package watercool HFCD-CA / BDHA BDVA ต่อท่อลมระบบน้ำเย็น
 เครื่องปรับอากาศ  TRANE
เครื่องปรับอากาศเทรน คอล์ยน้ำ แฟนคอล์ยและ AHU BDVA
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น AHU แบบต่อท่อลมไกล เฉพาะแฟนคอยล์ 
AHU ต่อ DUCT
MODEL   BTU.  CFM Motor PRICE
 BDVA-075 238000 7760 HP5 78900
 BDVA-090 280000 9240 HP7.5 104000
 BDVA-120 381000 12120 HP7.5 137000
 BDVA-150 593000 15130 HP10 176700
 BDVA-180 683000 18080 HP15 227800
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUYSALE.IN.TH
BY K.S.AIRCOOL CO.,LTD.
Buysale air ,
Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
44/261 soi Vipavadee rangsit  41 Yaek 1 Vipavadee rangsit  Road,  SikanDonmuang, Bangkok 10210

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.