เครื่องปรับอากาศ แอร์ระบบน้ำ แอร์ตั้งแขวน รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า แอร์ตู้ตั้ง รับเหมาระบบปรับอากาศ
ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
Package watercool
เครื่องปรับอากาศ Trane | คอล์ยน้ำ คอยล์น้ำเย็น แอร์ระบบน้ำเย็น แฟนคอล์ยและ AHU
Duct type ILLUSION 5-20 Tons ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons แอร์ตู้ตั้ง แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แยกส่วน Unitary Odyssey แยกส่วน RAUP/TTV Package ตู้ตั้งพื้น ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แอร์คอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า PACKAGE WATER COOLED
แยกส่วน คอยล์เปลือยต่อท่อลม Package watercool HFCD-CA / BDHA BDVA ต่อท่อลมระบบน้ำเย็น
 เครื่องปรับอากาศ  TRANE
เครื่องปรับอากาศเทรน คอล์ยน้ำ แฟนคอล์ยและ AHU
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น AHU แบบต่อท่อลมไกล เฉพาะแฟนคอยล์ 
AHU ต่อ DUCT
MODEL   BTU.  CFM Water flow PRICE
 BDHA-20 (3R) 61490 2000 12.25  25100
 BDHA-20 (4R) 71360 2000 14.22 27800
 BDHA-25 (3R) 75210 2500 15.04 31300
 BDHA-25 (4R) 89860 2500 17.91 34800
 BDHA-34 (3R) 100300 3400 19.94 34400
 BDHA-34 (4R) 118000 3400 23.51 38200
 BDHA-40 (3R) 122300 4000 24.38 43200
 BDHA-40(4R) 141300 4000 28.17 48000
 BDCB-50(3R) 160200 5000 31.93 64700
 BDCB-50(4R) 189300 5000 37.73 74400
 BDCB-60(3R) 184300 6000 36.74 67700
 BDCB-60(4R) 210500 6000 41.95 75300
 BDCB-70(3R) 211400 7000 42.13 74200
 BDCB-70(4R) 249200 7000 49.66 82500
 BDCB-80(3R) 240100 8000 47.86 78400
 BDCB-80(4R) 283400 8000 56.48 87000
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น HFCD
MODEL   BTU.  CFM Water flow PRICE / 3ROW/4ROW
HFCD-14 42030 1400 8.41
16300 / 18100
HFCD-16 48070 1600 9.61
18100 / 19800
HFCD-18 54100 1800 10.82
19200 / 22100
HFCD-20 60040 2000 12.01
20400 / 23200
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น คอยล์เปลือย LOW STATIC เปลือยต่อคอสั้น เฉพาะแฟนคอยล์ 
MODEL   BTU.  CFM Water flow PRICE 3R / 4R
HFCA-04  12660 400 2.52
6000 / 7000
HFCA-04 (PLENUM) 12660 400 2.52
7200 / 8300
HFCA-06 18000 600 3.59
6600 / 7600
HFCA-06 (PLENUM) 18000 600 3.59
7900 / 8900
HFCA-08 24760 800 4.49
8300 / 9300
HFCA-08 (PLENUM) 24760 800 4.49
9800 / 10700
HFCA-10 31700 1000 6.32
10800 / 11900
HFCA-10 (PLENUM) 31700 1000 6.32
12800 / 14000
HFCA-12 38350 1200 7.64
11700 / 13000
HFCA-12 (PLENUM) 38350 1200 7.64
14000 / 15000
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น คอยล์เปลือยแบบ  High Static  เปลือยต่อท่อลมปานกลาง เฉพาะแฟนคอยล์ 
MODEL   BTU.  CFM Water flow PRICE 3R / 4R
HFCA-04  12660 400 2.52
6500 / 7500
HFCA-04 (PLENUM) 12660 400 2.52
7500 / 8500
HFCA-06 18000 600 3.59
6800 / 7800
HFCA-06 (PLENUM) 18000 600 3.59
8200 / 9200
HFCA-08 24760 800 4.49
8500 / 9600
HFCA-08 (PLENUM) 24760 800 4.49
1000 / 11000
HFCA-10 31700 1000 6.32
11100 / 12100
HFCA-10 (PLENUM) 31700 1000 6.32
13100 / 14200
HFCA-12 38350 1200 7.64
11900 / 13200
HFCA-12 (PLENUM) 38350 1200 7.64
14200 / 15200
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบ ตู้ตั้ง เฉพาะแฟนคอยล์
MODEL 
BTU. 
CFM
Water flow
PRICE
 HFWB12        36,000 1200 7.20
22700
 HFWB16        48,000 1600 9.60
26900
 HFWB20        60,000 2000 12.00
34300
 HFWB30        90,000 3000 18.00
40000
 HFWB40      120,000 4000 24.00
49100
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบตั้งแขวน เฉพาะแฟนคอยล์
MODEL 
BTU. 
CFM
Water flow
PRICE
 CFEB04 
12,040
400
2.40
9200
 CFEB06 
18,050
600
3.60
10500
 CFEB08 
25,090
800
5.00
12500
 CFEB10 
30,690
1000
6.12
15200
 CFEB12 
37,110
1200
7.40
16800
 CFEB14 
42,250
1400
8.42
20000
 CFEB16 
50,090
1600
9.98
21900
 CFEB20 
60,500
2000
12.06
24200
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบ CASSETTE เฉพาะแฟนคอยล์ 
MODEL 
BTU. 
CFM
Water flow
PRICE
 CWS04      12000 400  
24600
 CWS06     18000 600  
32400
 CWS08   24000 800  
34700
 CWS10 30000 1000  
38600
 CWS12   36000 1200  
42100
 CWS14    42000 1400  
44000
 CWS16  48000 1600  
46200
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
 

 

BUYSALE.IN.TH
BY K.S.AIRCOOL CO.,LTD.
Buysale air ,
Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
44/261 soi Vipavadee rangsit  41 Yaek 1 Vipavadee rangsit  Road,  SikanDonmuang, Bangkok 10210

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.