เครื่องปรับอากาศ แอร์ตั้งแขวน รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า แอร์ตู้ตั้ง รับเหมาระบบปรับอากาศ kservice99@gmail.com
ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
Duct type ชนิดท่อลม


Central air | AIR PACKAGE แอร์ ตู้ตั้ง แอร์ตู้ตั้งพื้นทรงสูง มอก.
แอร์คอล์ยเปลือย คอล์ยเปลือย มาตรฐาน แอร์ฝังฝ้าเพดาน Cassette แอร์ตู้ตั้ง ม่านอากาศ
คอยล์เปลือยต่อท่อลม คอยล์เปลือยต่อท่อลม ฝังฝ้าสี่ทิศทาง แอร์ตู้ตั้งพื้น ม่านอากาศ
Duct type ชนิดท่อลม แอร์หน้าต่าง      
ต่อท่อลมไกล แอร์หน้าต่าง ( window)      
AIR PACKAGE แอร์ ตู้ตั้ง แอร์ตู้ตั้งพื้นทรงสูง CENTRAL AIR
แบบ Package ตู้ตั้งทรงสูง รุ่น CFP - N รีโมทไร้สาย
MODEL CFP - N
BTU
ระบบไฟ
CFP - N+CCS-N รวมชุด
เป่าลมด้านข้าง ราคารวมชุด
เทคัมเช่
โรตารี่
สกรอล์
CFP - N25 - 28
25800
220V
31,818
29,928
32,237
CFP - N25 - 28
28300
220V
32,992
30,726
32,368
CFP - N33 - 38
33400
220V
42,856
35,343
37,148
CFP - N33 - 38
35300
220V
43,066
35,846
37,651
CFP - N33 - 38
38700
220V
45,459
40,632
CFP - N44
44100
220V
43,654
CFP - N56 - 63
56200
220V
53,938
CFP - N33 - 38
33400
380V
41,849
38,197
CFP - N33 - 38
35300
380V
42,059
38,491
CFP - N33 - 38
38700
380V
44,913
41,387
CFP - N44
44100
380V
52,594
45,123
CFP - N48
48000
380V
47,810
CFP - N56 - 63
56200
380V
57,002
52,427
CFP - N56 - 63
60833
380V
58,664
53,585
CFP - N56 - 63
63430
380V
54,089
 
AIR PACKAGE แอร์ ตู้ตั้ง แอร์ตู้ตั้งพื้นทรงสูง CENTRAL AIR air package
แบบ Package ตู้ตั้งทรงสูง รุ่น CFP - N รีโมทไร้สาย
MODEL CFP - N
BTU
ระบบไฟ
CFP - N+CCU-H รวมชุด
เป่าลมขึ้นด้านบน ราคารวมชุด
เทคัมเช่
โรตารี่
สกรอล์
CFP - N25 - 28
25800
220V
33,538
32,405
34,965
CFP - N25 - 28
28300
220V
34,755
33,034
35,007
CFP - N33 - 38
33400
220V
44,577
36,896
38,868
CFP - N33 - 38
35300
220V
44,703
37,340
39,330
CFP - N33 - 38
38700
220V
46,676
41,975
CFP - N44
44100
220V
45,543
CFP - N56 - 63
56200
220V
55,575
CFP - N33 - 38
33400
380V
39,274
40,780
CFP - N33 - 38
35300
380V
45,291
41,010
CFP - N33 - 38
38700
380V
47,726
43,612
CFP - N44
44100
380V
55,995
47,180
CFP - N48
48000
380V
50,454
CFP - N56 - 63
56200
380V
59,479
54,064
CFP - N56 - 63
60833
380V
61,770
55,726
CFP - N56 - 63
63430
380V
56,230
 
AIR PACKAGE แอร์ ตู้ตั้ง แอร์ตู้ตั้งพื้นทรงสูง CENTRAL AIR air package
แบบ Package ตู้ตั้งทรงสูง รุ่น CFP - N รีโมทไร้สาย
MODEL CFP - N
BTU
ระบบไฟ
CFP - N+CCS-WT รวมชุด
แบบเป๋าลมข้้าง 2 ใบพัด ราคารวมชุด
เทคัมเช่
โรตารี่
สกรอล์
CFP - N25 - 28
25800
220V
     
CFP - N25 - 28
28300
220V
     
CFP - N33 - 38
33400
220V
45,081
38,365
40,170
CFP - N33 - 38
35300
220V
45250
38,827
40,590
CFP - N33 - 38
38700
220V
48,229
44,010
CFP - N44
44100
220V
48,775
CFP - N56 - 63
56200
220V
57,380
CFP - N33 - 38
33400
380V
44,997
41,345
CFP - N33 - 38
35300
380V
45,165
41,555
CFP - N33 - 38
38700
380V
48,817
45,291
CFP - N44
44100
380V
57,674
50,202
CFP - N48
48000
380V
CFP - N56 - 63
56200
380V
59,814
55,239
CFP - N56 - 63
60833
380V
61,309
56,230
CFP - N56 - 63
63430
380V
56,733
 
AIR PACKAGE แอร์ตู้ตั้ง ขนาดใหญ่
MODEL
ขนาดความเย็น
ระบบ
FANCOIL
CFP + CCU-H
หมายเหตุ
CFP
BTU
ไฟฟ้า
CFP
CONDENSING ขนาดใหญ่
ลูกสูบ
สกรอล์
77-85
77100
380v
34750
-
93850
ต้องแจ้งสั้งซื้อล่วงหน้า
ไม่ต่ำกว่า 30-45 วัน
77-85
85000
380V
34750
-
94700
105-122
105000
380V
43350
-
115700
105-122
122000
380V
43350
-
121550
154
154000
380V
60150
212250
184850
 
หมายเหตุ
1. รับประกันคอมเพลสเซอร์ 1 ปี และอะไหล่ทุกชิ้นส่วน ระยะเวลา 1 ปี
 

 

BUYSALE.IN.TH
K.S.AIRCOOL CO.,LTD. Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
44/261 soi Vipavadee rangsit  41 Yaek 1 Vipavadee rangsit  Road,  SikanDonmuang, Bangkok 10210
 โทร. 080-0719145 , 089-0897749

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.