คอล์ยเปลือย | แอร์คอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า เซ็ลทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น SF-DA
แอร์ติดผนัง เบอร์5 แอร์ติดผนัง มอก. แอร์เคลื่อนที่ แอร์ตั้งแขวน เบอร์5 แอร์ตั้งแขวน มอก.
แอร์ตั้งแขวน เบอร์5 แอร์ตั้งแขวน มอก. แอร์ตู้ตั้ง แอร์คอล์ยเปลือย คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
ม่านอากาศ แอร์หน้าต่าง แอร์ฝังฝ้าเพดาน Cassette Duct type ชนิดท่อลม แอร์มุ้ง
CENTRAL AIR MODEL : SF-DA / SC - CD คอม 1 ใบพัด / SC - CD (2FAN) คอม 2 ใบพัด

เครื่องปรับอากาศ ชนิดคอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า CENTRAL AIR รุ่น SF-DA
ลำดับที่
MODEL
ขนาดความเย็น
ค่า
ระบบ
ระบบ
ราคารวม
FAN COIL
CONDENSING
CAPACITY
EER
ไฟฟ้า
คอมเพรสเซอร์
VAT 7%
1
SF09-DA
SC09-CB
9212
9.83
220V
ROTARY
13000
2
SF12-DA
SC12-CB
1283
9.91
220V
ROTARY
13270
3
SF18-DA
SC26-CB
16377
9.65
220V
ROTARY
15700
4
SF18-DA
SC18-CB
18424
9.99
220V
ROTARY
16128
5
SF18-DA
SC20-CB
20130
9.81
220V
ROTARY
17136
6
SF25-DA
SC25-CB1
25590
9.73
220V
ROTARY
19320
7
SF25-DA
SC28-CB
28319
10.02
220V
ROTARY
20412
8
SF30-DA
SC30-CB
30366
9.89
220V
ROTARY
25200
9
SF33-DA
SC33-CC1
33437
9.70
220V
ROTARY
27636
10
SF36-DA
SC36-CD
36167
9.68
220V
ROTARY
28476
11
SF36-DA
SC38-CD
38214
9.87
220V
SCROLL
33768
12
SF41-DA
SC41-CD
41285
9.83
220V
SCROLL
39144
13
SF36-DA
SC36-CD (2FAN)
36167
9.68
220V
ROTARY
32340
14
SF36-DA
SC38-CD (2FAN)
38214
9.87
220V
SCROLL
36288
15
SF41-DA
SC41-CD (2FAN)
41285
9.83
220V
SCROLL
39984
16
SF33-DA
SC33-CC(A)
33096
10.51
380V
ROTARY
30072
17
SF36-DA
SC36-CD1(A)
36508
9.97
380V
ROTARY
30912
18
SF36-DA
SC38-CD(A)
38214
10.06
380V
SCROLL
34020
19
SF41-DA
SC41-CD(A)
41285
10.06
380V
SCROLL
38304
20
SF36-DA
SC36-CD1(A) (2FAN)
36508
9.97
380V
SCROLL
34440
21
SF36-DA
SC38-CD1(A) (2FAN)
38214
10.06
380V
SCROLL
36540
22
SF41-DA
SC41-CD1(A) (2FAN)
41285
10.06
380V
SCROLL
38976
23
SF41-DA
SC44-CD1(A) (2FAN)
44014
9.98
380V
SCROLL
41328
24
SF41-DA
SC48-CD1(A) (2FAN)
48109
10.21
380V
SCROLL
42168
25
SF56-DA
SC56-CD1(A) (2FAN)
56298
10.20
380V
SCROLL
46200
26
SF56-DA
SC60-CD1(A) (2FAN)
60051
9.96
380V
SCROLL
46872
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
กรณีต้องการรีโมทมีสายเพิ่ม 1900 บาท
 

 

BUYSALE.IN.TH
Buysale air, Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
เปิดบริการทุกวัน 8.00-21.00 น. Website ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
งานติดตั้ง Express Installation 24 Hour  Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749 , 089-4106251
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.