แอร์ต่่อท่อลม Central air | แอร์ต่อท่อลม เซ็นทรัลแอร์ air duct central air / CFD / CFD-N
แอร์ติดผนัง เบอร์5 แอร์ติดผนัง มอก. แอร์เคลื่อนที่ แอร์ตั้งแขวน เบอร์5 แอร์ตั้งแขวน มอก.
แอร์ตั้งแขวน เบอร์5 แอร์ตั้งแขวน มอก. แอร์ตู้ตั้ง แอร์คอล์ยเปลือย คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
ม่านอากาศ แอร์หน้าต่าง แอร์ฝังฝ้าเพดาน Cassette Duct type ชนิดท่อลม แอร์มุ้ง
CENTRAL AIR MODEL : CFD / CFD N

เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR แบบต่อท่อลมขนาดกลาง CFD 33-36
MODEL
ระบบ
FANCOIL
CFD + CCS-N
CFD + CCU-H
CFD + CCS-WT
CFD
BTU
ไฟฟ้า
-
แบบเป่าลมด้านข้าง
แบบเป่าลมขึ้นด้านบน
แบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด
V
CFD
ลูกสูบ
โรตารี่
สกรอล์
ลูกสูบ
โรตารี่
สกรอล์
ลูกสูบ
โรตารี่
สกรอล์
33-38
33400
220V
13850
38290
30680
32500
40030
32250
34250
40545
33745
35570
33-38
35300
220V
13850
38500
31195
33020
40160
32760
34720
40710
34200
35990
33-38
38700
220V
13850
40920
36040
42160
37400
43732
39650
44
44100
220V
15250
-
-
39100
-
-
41000
-
-
44285
56-63
56200
220V
17450
-
-
50235
-
-
51890
-
-
53720
33-38
33400
380V
13850
41520
-
33575
40630
-
36210
40460
-
36760
33-38
35300
380V
13850
37480
-
33870
40750
-
36420
40630
-
36970
33-38
38700
380V
13850
40370
-
36800
43222
-
39050
44327
-
40757
44
44100
380V
15250
48150
-
40580
51590
-
42670
53295
-
45730
48
48000
380V
15250
-
-
43300
-
-
45980
-
-
-
56-63
56200
380V
17450
53330
-
48700
55845
-
50360
56185
-
51550
56-63
60833
380V
17450
55020
-
49870
58160
-
52000
57695
-
52555
56-63
63430
380V
17450
-
-
50380
-
-
52555
-
-
53065
 
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่ CFD N
MODEL
ระบบ
FANCOIL
CFD-N + CCU-H
CFD-N + CCU-N
CFD-N
BTU
ไฟฟ้า
CFD-N
CONDENSING ขนาดใหญ่
CONDENSING ขนาดใหญ่
V
ลูกสูบ
สกรอล์
ลูกสูบ
สกรอล์
77-85
77100
380V
31650
-
86210
-
-
77-85
85000
380V
31650
-
87000
-
-
105-122
105000
380V
40350
-
107000
-
-
105-122
122000
380V
40350
112620
154
154000
380V
63300
204630
178600
-
-
203
203000
380V
71800
-
-
239875
223250
232
232000
380V
88700
-
-
287000
270750
270
270000
380V
96250
-
-
316680
299000
352
352000
380V
123650
-
-
388100
-
395
395000
380V
144050
-
-
429400
-
500
500000
380V
175400
-
-
564395
-
600
600000
380V
210400
-
-
648700
-
หมายเหตุ
ขนาด 77100 BTU ขึ้นไป ต้องแจ้งสั่งซื้อล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30-45 วัน
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 

 

BUYSALE.IN.TH
Buysale air, Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
เปิดบริการทุกวัน 8.00-21.00 น. Website ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
งานติดตั้ง Express Installation 24 Hour  Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749 , 089-4106251
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.