เครื่องปรับอากาศ แอร์ตั้งแขวน รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า แอร์ตู้ตั้ง รับเหมาระบบปรับอากาศ kservice99@gmail.com
ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
Duct type ชนิดท่อลม
เครื่องปรับอากาศ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำหน่ายแอร์ ขายส่งแอร์
แอร์ราคาส่ง แอร์ราคาโปรเจค งานติดตั้งจำนวน งานเหมาติดแอร์ ขอใบเสนอราคามาที่อีเมล์ kservice99@gmail.com
MITSUTA


จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ราคาส่ง รับติดตั้ง รับเหมางานระบบปรับอากาศ แอร์ต่อท่อลม Duct Type ระบบ VRV
แอร์ท่อดักท์ ระบบส่งลมเย็น รับงานโปรเจค งานโครงการ งานรับเหมา เครื่องปรับอากาศในรีสอร์ท บริษัท โรงงาน
อาคารทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยช่างมากประสบการณ์ 20 ปี
สอบถามข้อมูล Tel : 080-0719145 / Kservice99@gmail.com

แอร์ฝังฝ้า
แอร์ตู้ตั้ง
แอร์คอยล์เปลือยในฝ้า
แอร์แขวนใต้ฝ้า
 
รุ่นต่อท่อลม ตัวเครื่องมี casing
รุ่นต่อท่อลมระยะใกล คอยล์เปลือย
คอนเดนซิ่ง
แบบระบายความด้วยน้ำ
คอนเดนซิ่งยูนิต
ขนาดกลาง
 
คอนเดนซิ่งยูนิต
ขนาดใหญ่
เครื่องส่งลมเย็นคอยล์
น้ำยา แบบต่อท่อลม ขนาดใหญ่
เครื่องปรับอากาศ
ติดผนัง แอร์บ้าน
ม่านอากาศ ม่านตัดอากาศ
 
 

อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ฟรี ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตรต่อชุด
ฟรี สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด 
ฟรี ท่อน้ำทิ้งความยาวไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ไม่คิดค่าบริการรื้อถอนแอร์ของเดิมออก(ในกรณีติดตั้งแทนของเดิม)
ฟรี ขายาง 3 นิ้ว
อุปกรณ์ส่วนเกิน (จ่ายหน้างาน)
1. ชั้นวางคอนเดนซิ่ง ขนาด 9000-12000 BTU Size 50cm ราคา 300 บาท
2. ชั้นวางคอนเดนซิ่ง ขนาด 18000-25000 BTU Size 60 cm ราคา 500 บาท
3. ขาแขวน Fan Coil รุ่นตั้งแขวนใต้ฝ้า ราคา 300 บาท
4. ขาแขวน CD/กระเช้า Size 100 cm ราคา 650 บาท
ค่าติดตั้งแอร์แบบ  สี่ทิศทาง  Cassette Type      
ขนาดบีทียู
ราคา/บาท
ท่อน้ำยา
สายไฟ
เบรกเกอร์
การเดินท่อ
9,000-17,000 6,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
18,001-25,000 6,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
25,001-32,000 8,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
32,001-38,000 8,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
38,001-48,000 8,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
48,001-56,000 9,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
56,001-60,000 10,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
60,001-80,000 12,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
 
ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง          
ขนาดบีทียู
ราคา/บาท
ท่อน้ำยา
สายไฟ
เบรกเกอร์
การเดินท่อ
รับประกัน
9,000-18,000
2,500
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
1 ปี
20,001-25,000
3,000
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
1 ปี
25,001-32,000
3,500
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
1 ปี
32,001-38,000
4,500
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
1 ปี
38,001-48,000
5,500
4 เมตร
10เมตร
1ชุด
หุ้มเทปพันท่อ
1 ปี
 
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง  (คิดเพิ่ม เมตรละ)      
ขนาดบีทียู
ท่อน้ำยา
สายไฟ
รางครอบท่อ
     
9,000-18,000
250 บาท
20 บาท
250 บาท
     
20,001-25,000
350 บาท
20 บาท
250 บาท
     
25,001-32,000
450 บาท
40 บาท
250 บาท
     
32,001-38,000
500 บาท
40 บาท
250 บาท
     
38,001-48,000
550 บาท
60 บาท
250 บาท
 
 
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา / เกิน สายไฟ
9,000-17,000 3,000 4 เมตร / 250 บาท 10 เมตร
18,001-25,000 3,500 4 เมตร / 350 บาท 10 เมตร
25,001-32,000 4,000 4 เมตร / 450 บาท 10 เมตร
32,001-38,000 4,500 4 เมตร / 500 บาท 10 เมตร
38,001-48,000 6,000 4 เมตร / 550 บาท 10 เมตร
48,001-56,000 7,000 4 เมตร / 600 บาท 10 เมตร
56,001-60,000 8,000 4 เมตร / 650 บาท 10 เมตร
60,001-80,000 11,000 4 เมตร / 800 บาท 10 เมตร
80,001-120,000 18,000 4 เมตร / 1100 บาท 10 เมตร
120,001-200,000 25,000 4 เมตร / 1400 บาท 10 เมตร
200,001-600,000 35,000 4 เมตร / 1800 บาท 10 เมตร
 
 
 
 

 

BUYSALE.IN.TH
K.S.AIRCOOL CO.,LTD. Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
44/261 soi Vipavadee rangsit  41 Yaek 1 Vipavadee rangsit  Road,  SikanDonmuang, Bangkok 10210
 โทร. 080-0719145 , 089-0897749

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.