เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์ตั้งแขวน รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า แอร์ตู้ตั้ง รับเหมาระบบปรับอากาศ
ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
Duct type ชนิดท่อลม
เครื่องปรับอากาศ Trane | PACKAGE WATER COOLED
Duct type ILLUSION 5-20 Tons ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons แอร์ตู้ตั้ง แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แยกส่วน Unitary Odyssey แยกส่วน RAUP/TTV Package ตู้ตั้งพื้น ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แอร์คอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า PACKAGE WATER COOLED
แยกส่วน คอยล์เปลือยต่อท่อลม Package watercool BDHA คอยล์น้ำเย็น BDVA ต่อท่อลมระบบน้ำเย็น
 เครื่องปรับอากาศ  TRANE
เครื่องปรับอากาศเทรนแบบแพคเกจยูนิต ระบายความร้อนด้วยน้ำ PACKAGE WATER COOLED

® แคตตาล็อก
เครื่องปรับอากาศ เทรน SELF CONTAINED Water-Cooled Air Conditioners
Self Contained Water-Cooled 22-55 tons WCVS Model 50 Hz
 
Model
BTU
CFM
Power Supply
ราคา
WCVS270
219,600
6,190
380V/3Ø/50Hz
282,000
WCVS330
271,400
7,760
380V/3Ø/50Hz
399,000
WCVS400
329,700
9,240
380V/3Ø/50Hz
350,000
WCVS470
378,400
10,750
380V/3Ø/50Hz
409,000
WCVS530
432,500
12,120
380V/3Ø/50Hz
455,000
WCVS600
485,700
13,800
380V/3Ø/50Hz
585,000
WCVS660
539,700
15,130
380V/3Ø/50Hz
632,000
WCVS730
593,200
16,880
380V/3Ø/50Hz
667,000
WCVS800
644,800
18,080
380V/3Ø/50Hz
702,000
รับประกันชิ้นส่วน และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 1 ปี

Self Contained : Package Water Cooled

Model
BTU
CFM
Power Supply
ราคา
SRUB-080
90000
 
380V/3Ø/50Hz
141900
SRUB-110
108000
 
380V/3Ø/50Hz
165700
SRUB-130
127000
 
380V/3Ø/50Hz
179600
SRUB-160
162000
 
380V/3Ø/50Hz
234900
SRUB-190
192000
 
380V/3Ø/50Hz
268200
SRUB-220
216000
 
380V/3Ø/50Hz
300500
SRUB-250
250000
 
380V/3Ø/50Hz
342800
 
 
 

 

BUYSALE.IN.TH
BY K.S.AIRCOOL CO.,LTD.
Buysale air , Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
44/261 soi Vipavadee rangsit  41 Yaek 1 Vipavadee rangsit  Road,  SikanDonmuang, Bangkok 10210

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.