ระบบปรับอากาศ รับเหมาระบบปรับอากาศ ท่อลม
DUCTWORK งานท่อลมแอร์ แอร์ฝังฝ้า ทำท่อดักท์ ท่อดักท์แอร์

ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
Duct type ชนิดท่อลม
DUCTWORK , งานระบบปรับอากาศในกองพลทหารม้าที่ 3 ขอนแก่น น้ำพอง // Trane 620000 จำนวน 2 ชุด งานออกแบบและติดตั้งท่อดักท์แอร์
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

BUYSALE.IN.TH
BY 99AIRDUCT CO.,LTD.
Buysale air ,
Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
44/261 วิภาวดี41 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.