ระบบปรับอากาศ รับเหมาระบบปรับอากาศ ท่อลม
DUCTWORK งานท่อลมแอร์ แอร์ฝังฝ้า แอร์ู้ Cassette

ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons
คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
Duct type ชนิดท่อลม
DUCTWORK , DUCTMADE , งานท่อลม Showroom
 
 
 
 


 

 

BUYSALE.IN.TH
Buysal air, Web Site :www.buysale.in.th Email :kservice99@gmail.com
เปิดบริการทุกวัน 8.00-21.00 น. Website ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
งานติดตั้ง Express Installation 24 Hour  Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749 , 089-4106251
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.